Nasza oferta

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. (art. 54 ust. 1 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

Mamy 18 miejsc na całodobowy pobyt osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie. 

DOM POBYTU DZIENNEGO

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. (art. 51 ust. 1 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

Na dzienny pobyt możemy przyjąć 10 stałych osób potrzebujących opieki w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.

Dodatkowo oferujemy możliwość krótkotrwałego pobytu osobom potrzebującym opieki (kilka godzin, dzień, wybrane dni w miesiącu) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.