Nasza oferta

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. (art. 54 ust. 1 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

Mamy 18 miejsc na całodobowy pobyt osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.