Jeżowe

Jeżowe leży w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, gmina Jeżowe. Znajduje się w pierwszej piątce najludniejszych wsi województwa.

Znajduje się 274 km na południowy wschód od granic administracyjnych Warszawy, 17 km na południe od Niska i 39 km na północ od Rzeszowa.

Jest miejscowością zlokalizowaną na prawie niemieckim w XIV w. Założona została w Puszczy Sandomierskiej w rozwidleniu Wisły i Sanu nad rzeką Jeżówką. Założenie tej wsi dokonał Zygmunt August na sejmie walnym w Lublinie 19 marca 1554r. Zasadźcą jej został Serafin Dobaniewski z Dobaniewic.

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 10 wsi i 1 osada, stanowiących 15 sołectw. Wieś Jeżowe podzielona jest na pięć sołectw: Jeżowe Centrum, Jeżowe Kameralne, Jeżowe Podgórze, Jeżowe Zaborczyny i Jeżowe Zagościniec. Pozostałe sołectwa to: Jata, Sójkowa, Zalesie, Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Groble, Sibigi i Krzywdy. Gmina zajmuje powierzchnię 124 km2.

Przez Jeżowe biegnie droga krajowa nr 19 (Rzeszów-Lublin) i droga wojewódzka nr 861 (Bojanów-Kopki).

Na terenie gminy Jeżowe znajduje się 6 parafii rzymsko-katolickich, które należą do dekanatu rudnickiego, diecezja sandomierska, w tym dwie we wsi Jeżowe:
- Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - erygowana 21 maja 1603 przez bpa Bernarda Maciejowskiego;
- Świętego Jana Chrzciciela - erygowana 25 października 2009 przez bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

Obecnie na terenie gminy Jeżowe funkcjonują:
- 3 Publiczne Przedszkola (Jeżowe, Zalesie i Stary Nart)
- 7 Publicznych Szkół Podstawowych (trzy w Jeżowem, Cholewiana Góra, Groble, Jata Stary Nart)
- Zespół Szkół im.ks. Stanisława Staszica w Jeżowem (Liceum Ogólnokształcące, Technikum (specjalność budowlana i fryzjerska))
- Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem
- Publiczna Biblioteka w Jeżowem
- Gminne Centrum Kultury w Jeżowem

Ponadto na terenie gminy znajduje się Posterunek Policji w Jeżowem, Przychodnia Lekarska w Jeżowem (trzy NZOZ, gabinety stomatologiczne i ginekologiczny), Gabinet fizjoterapii EURO-MED w Jeżowem, Ośrodek Zdrowia w Nowym Narcie (filia NZOZ nr 1 w Jeżowem).

Więcej informacji o wsi Jeżowe i gminie można znaleźć na stronie Gminy Jeżowe (jezowe.pl) i na stronie Encyklopedii Jeżowego (jezowe24.pl). Z tych stron została zaczerpnięta powyższa charakterystyka Jeżowego i gminy.