Anielskie Centrum Integracji

Anielskie Centrum Integracji pod patronatem Królowej Aniołów z Gietrzwałdu prowadzi Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Powstało ono we wsi Jeżowe na Podkarpaciu (powiat niżański). Pod względem technicznym zastosowane zostały nowoczesne technologie. Są to budynki niskoenergetyczne z wykorzystaniem zasobów naturalnych - wodnych pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Dlaczego anielskie?

 • Ponieważ jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, które za głównych patronów ma Aniołów Stróżów.
 • "Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów" (KKK 336). Dzieci i seniorzy to dwa przeciwległe skrzydła społeczeństwa, które potrzebują najwięcej uwagi i wsparcia.
 • Dlatego siostry na wzór swoich świętych patronów chcą towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata, pomóc rodzicom w kształtowaniu dziecięcych sumień według wartości katolickich i prowadzić do Boga.
 • Jednocześnie razem z Aniołem Rafałem chcą stanąć u boku człowieka w jego ostatniej drodze, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, pomoc w chorobie i cierpieniu, wypełniać wolny czas dostosowanymi do możliwości aktywnościami, aby seniorzy czuli się nadal wartościowi i potrzebni.

Dlaczego centrum?

 • Ponieważ jest to miejsce spotkania kilku pokoleń - tego wchodzącego w życie, ich rodziców i pokolenia ustępującego. Jest to jedno z pierwszych takich miejsc, które łączy pokolenia na Podkarpaciu.
 • Oprócz codziennej pracy Przedszkola i Domu Opieki w Centrum  obywają się różne imprezy okolicznościowe.
 • Jest to miejsce spotkania dzieci, starszych, seniorów przynależących do różnych okolicznych parafii.
 • Beneficjentami będą mieszkańcy gminy Jeżowe a nawet powiatu niżańskiego, dlatego jest to niejako serce gminy czy powiatu, chociaż umiejscowione na uboczu.
 • Niemal idealnie Centrum wpisuje się w hasło i założenia Gminy Jeżowe "TRADYCJA NA JUTRO"
 • Ponadto jest to miejsce  zatrudnienia dla mieszkańców gminy.

Dlaczego integracyjne?

 • Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 • Mieszkańcami i użytkownikami Domu Opieki są osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne.
 • Dzieci i seniorzy  spotykają się na wspólnych zajęciach, warsztatach, imprezach, w ogrodzie... Jest to przestrzeń wzajemnego obdarowywania się.
 • Przy okazji imprez okolicznościowych Centrum jest miejscem spotkania pokoleń, czyli dzieci, rodziców i dziadków.
 • Dzieci w Przedszkolu, seniorzy w Domu Opieki są spostrzegani całościowo, czyli jako osoby fizyczne, psychiczne, duchowe, społeczne... 
 • Centrum  dąży do współpracy z okolicznymi kościołami parafialnymi i gminą.

Dlaczego Matka Boża z Gietrzwałdu?

 • Jest patronką wspólnoty Sióstr od Aniołów w Jeżowem.
 • W górnej części obrazu, na podtrzymywanej przez dwóch aniołów wstędze, znajduje się napis Ave Regina Caelorum, ave Domina Angelorum: Bądź pozdrowiona Królowo Nieba, bądź pozdrowiona Pani Aniołów.
 • W roku 2017 - roku budowy Centrum - przeżywaliśmy 140. rocznicę objawień gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 
 • Gietrzwałd - to jedyne uznane przez Kościół Katolicki objawienie się Matki Bożej w Polsce.

Dlaczego Jeżowe?

 • Nie ma prostej odpowiedzi. Na podstawie splotu różnych wydarzeń, działań niezależnych osób - można niemal jednoznacznie stwierdzić, że stoi za tym sam Pan Bóg, który już kilka lat wcześniej przygotowywał grunt, aby Siostry od Aniołów ze swoim charyzmatem zamieszkały w Jeżowem. Dlaczego akurat Jeżowe i dlaczego Siostry od Aniołów - na ten moment musi zostać Bożą tajemnicą. Może za kilka a może kilkadziesiąt lat poznamy odpowiedź na to pytanie.