Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zostało założone w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyńskiego, przy współudziale M. Bronisławy Stankowicz w 1889 r. Zgromadzenie należy do wachlarza niehabitowych zgromadzeń, zakładanych w warunkach prześladowania Kościoła, których członkowie stanowili armię, której ponoć car rosyjski miał się więcej przestraszyć niż przegranej wojny z Japonią.

Główną ideą towarzyszącą zakładaniu zgromadzenia było werbowanie i formowanie światłych niewiast, które bez zwracania na siebie uwagi, będą pomagać kapłanom w ewangelizacji. „Idźcie, torujcie światu drogę do zbawienia. Idźcie…!” Ich praca miała polegać na aktywizowaniu świeckich do apostolstwa, działających w społeczeństwie na wzór sieci pajęczej. Idea apostolstwa we współpracy ze świeckimi okazała się prekursorska dla współczesnego charakteru pracy Kościoła.

Obecnie jesteśmy w Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, a także w 3 krajach afrykańskich: Rwandzie, Kongo i  Kamerunie. Jesteśmy zaangażowane w różnych profesjach, często na etatach państwowych, jako pielęgniarki, lekarze, psychologowie, wychowawczynie, nauczycielki itp.

Pracę z młodymi ludźmi, na rzecz przyszłości społeczeństwa i Kościoła, traktujemy priorytetowo. Nieposiadanie habitu ułatwia nam kontakt ze świeckimi, toteż nierzadko odgrywamy rolę "łącznika" między zsekularyzowanym światem a Kościołem, wspierając Go z pozycji świeckich. Wzorem dla nas jest Jezus świadczący wszystkim dobro. Aniołowie są naszymi nauczycielami w służeniu Bogu i człowiekowi. Nazaret - szkołą życia ukrytego.

Na terenie Jeżowego siostry mieszkają od 2014 roku. Od początku jednym z podstawowych zadań wspólnoty w Jeżowem była opieka nad starszą mieszkanką wsi, która obecnie jest pensjonariuszem DPS. Na dzień dzisiejszy wspólnota liczy trzy siostry, które prowadzą Przedszkole oraz Dom Pomocy Społecznej.

więcej o Zgromadzeniu....


O Siostrach od Aniołów w Jeżowem:

- Sandomierski dodatek "Gościa Niedzielnego" nr 5/2017 - "Ciche i skuteczne jak Anioły", autor ks. Tomasz Lis