Anielskie Przedszkole Integracyjne

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów przeznaczone jest dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Jako placówka katolicka za postawę wychowania przyjmuje chrześcijański system wartości w ujęciu Kościoła Katolickiego.

Służy budowaniu i pogłębianiu więzi rodzinnych, podtrzymaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości do Boga i Ojczyzny i opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki; wspiera rodziny w wychowaniu dzieci troszcząc się o ich harmonijny rozwój w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, społecznej i religijnej.

Jest to jedyne przedszkole integracyjne w powiecie Nisko.