Aktualności

10/02/2022 - 11:29

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego będziemy obchodzili XXX Światowy Dzień Chorego. Diecezjalne obchody Dnia Chorego pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza odbędą się w kaplicy w naszym Domu. Msza św. rozpocznie się o godzinie 12:00 i będzie transmitowana przez kanał YouTube diecezji sandomierskiej. Zapraszamy do duchowej jedności w modlitwie razem z naszymi mieszkańcami. 

17/11/2020 - 13:18

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:

05/11/2020 - 13:47

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów w Jeżowem zaprasza do złożenia oferty na dostawę busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej „u Aniołów” w Jeżowem.

30/10/2020 - 11:42

Dom Pomocy Społecznej 'u Aniołów" w Jeżowem informuje o zwiekszeniu kwoty otrzymanego grantu w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

22/09/2020 - 00:31

Dom Pomocy Społecznej 'u Aniołów" w Jeżowem informuje o otrzymaniu grantu w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

06/05/2020 - 00:18

20 04 2020 zmarł ks. Krzysztof Pastuszak - Inspirator i dobrodziej wspólnoty Sióstr od Aniołów w Jeżowem na Podkarpaciu i nowego ich dzieła.

03/04/2020 - 23:43

5 marca drzwi DPS zostały zamknięte dla odwiedzających... zarówno nasi mieszkańcy, jak i ich bliscy tęsknią za wspólnymi spotkaniami...  mamy nadzieje, że te pragnienia szybko się ziszczą... a tymczasem "uchylamy okno" dla tych co chcieliby zobaczyć co się u nas w marcu działo...

05/03/2020 - 19:59

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wprowadza się
w Domu Pomocy Społecznej „u Aniołów”
z dniem 5 marca 2020 r. do odwołania

CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW

29/02/2020 - 19:13

Trwa rekrutacja do Anielskiego Przedszkola.
Do pobrania Karta zgłoszenia dziecka.

Zapisy do 15 maja 2020 r.

26/12/2019 - 01:00

Radosnych, pełnych pokoju i nadziei Świąt Bożego Narodzenia

życzą 

siostry od Aniołów z Jeżowego

Strony