Większa kwota grantu „W trosce o seniora - wsparcie DPS w Jeżowem w walce z COVID-19"

    

Dom Pomocy Społecznej 'u Aniołów" w Jeżowem informuje o otrzymaniu grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

Dnia 22.10.2020 r. w Rzeszowie został podpisany aneks pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienionkę a Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" w Jeżowem Katarzynę Szcześniak zwiększający wysokość powierzonego grantu pn. "W trosce o seniora - wsparcie dla DPS w Jeżowem w walce z COVID-19" na kwotę 59 737,20 zł