Warunki przyjęcia

Rezerwacja miejsca w Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" następuje na podstawie poniższych dokumentów:
(do pobrania na dole strony)

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS "u Aniołów"
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej sie o przyjęcie do DPS "u Aniołów"
 3. Karta informacyjna o osobie ubiegającej się o przyjęcie do DPS "u Aniołów"

Powyższe dokumenty należy przynieść do domu sióstr (Jeżowe 728).
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 662467723 (s. Katarzyna)

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" w Jeżowem następuje w wyniku podpisania umowy cywilno prawnej z Dyrektorem Domu.

Pobyt w Domu jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2020 wynosi 3600,00 zł. W indywidualnych przypadkach koszt pobytu może ulec zmianie.

Odpłatość za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" wnoszą:

 • osoba umieszczana w wysokości określonej umową (w przypadku DPS "u Aniołów" może być wyższa niż 70% jego dochodu),
 • rodzina osoby umieszczanej w wysokości określonej umową (nie stosuje się kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej),
 • gminy po podjęciu decyzji o ewentualnym współfinansowaniu pobytu osoby umieszczanej zgodnie z art. 65 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości określonej umową,

Dokumenty, które warto mieć przy przyjęciu mieszkańca:

 • dowód osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa mieszkańca,
 • dowód osobisty osoby podpisującej umowę na pobyt mieszkańca w ośrodku,
 • historia choroby mieszkańca oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu (jeśli takie posiada przyszły mieszkaniec),
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach,
 • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

Druki do pobrania:

WNIOSEK osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów"

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów"

KARTA INFORMACYJNA o osobie ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów"