Warunki przyjęcia

Rezerwacja miejsca w Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" następuje na podstawie poniższych dokumentów:
(do pobrania na dole strony)

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS "u Aniołów"
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej sie o przyjęcie do DPS "u Aniołów"
 3. Karta informacyjna o osobie ubiegającej się o przyjęcie do DPS "u Aniołów"

Powyższe dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Domu (37-430 Jeżowe 728).
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 662467723 (s. Katarzyna)

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" w Jeżowem następuje w wyniku podpisania umowy cywilno prawnej z Dyrektorem Domu.

Pobyt w Domu jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2024 wynosi 6500,00 zł. W indywidualnych przypadkach koszt pobytu może ulec zmianie.

Odpłatość za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" wnoszą:

 • osoba umieszczana w wysokości określonej umową (w przypadku DPS "u Aniołów" może być wyższa niż 70% jego dochodu),
 • rodzina osoby umieszczanej w wysokości określonej umową (nie stosuje się kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej),
 • gminy po podjęciu decyzji o ewentualnym współfinansowaniu pobytu osoby umieszczanej zgodnie z art. 65 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości określonej umową,

Dokumenty, które warto mieć przy przyjęciu mieszkańca:

 • dowód osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa mieszkańca,
 • dowód osobisty osoby podpisującej umowę na pobyt mieszkańca w ośrodku,
 • historia choroby mieszkańca oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu (jeśli takie posiada przyszły mieszkaniec),
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach,
 • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

Druki do pobrania:

WNIOSEK osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów"

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów"

KARTA INFORMACYJNA o osobie ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów"