Dom Pomocy Społecznej "u Aniołów"

Jest to jedyny w powiecie niżańskim ośrodek całodobowego pobytu! Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów jest przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie.

Dom posiada 18 miejsc pobytu całodobowego i jest przeznaczony dla osób obojga płci. Adresatami są w szczególności osoby, które potrzebują stałej opieki i korzystania ze świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych ze względu na wiek i chorobę oraz ze względu na warunki rodzinne, mieszkaniowe i bytowe.

Do dyspozycji mieszkańców są:

  • pokoje 2-osobowe z łazienką
  • pokój dzienny z telewizorem
  • świetlica zajęć terapeutycznych
  • biblioteczka
  • kuchnia podręczna
  • stołówka
  • kaplica
  • rozległy teren wokół domu, wyposażony w ławki i alejki spacerowe.

Dom jest placówką zapewniającą mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych i religijnych, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez placówkę  uwzględnia w szczególności: wolność, intymność godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu, niezależność według stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności oraz podtrzymywanie samodzielności.