„W trosce o seniora - wsparcie DPS w Jeżowem w walce z COVID-19"

    

Dom Pomocy Społecznej 'u Aniołów" w Jeżowem informuje o otrzymaniu grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

Dnia 17.09.2020 r. w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienionkę a Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "u Aniołów" w Jeżowem Katarzynę Szcześniak o powierzenie grantu na kwotę 30530,50 zł pn. "W trosce o seniora - wsparcie dla DPS w Jeżowem w walce z COVID-19"

Przewidziane w projekcie działania maja charakter odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w województwie podkarpackim.

Sytuacja epidemiologiczna związana z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej, którymi są m.in. osoby starsze będące w grupie szczególnego ryzyka, niejednokrotnie z chorobami współistniejącymi jak również pracownicy tych placówek. Dlatego dla ograniczenia pandemii i uniknięcia zakażenia konieczne jest zapewnienie podopiecznym, a także personelowi DPS niezbędnych środków ochrony osobistej oraz innych form wsparcia pomocnych w zwalczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.