Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dn. 5.11.2020r. – „Oferta na dostawę busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej „u Aniołów” w Jeżowem”.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne:

1. MH MOTORS Sp.J. Ł.Koczwara, ul. Niezłomnych 29, 37-450 Stalowa Wola

2. INTER AUTO Wiesław Siwek, Pękowice, ul. Jurajska 50B, 32-087 Zielonki

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:

MH MOTORS Sp.J. Ł. Koczwara, ul. Niezłomnych 29, 37-450 Stalowa Wola

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w procedurze i złożenie ofert.