Informacje Domu Pomocy Społecznej

08/07/2018 - 13:48

Zaproszenie dla osób 60+, które chcą twórczo, aktywnie, zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzać czas w gronie rówieśników.

07/06/2018 - 11:35

Wczoraj jeden.... bocian był bardzo zainteresowany co się dzieje w DPS... 

Czyżby szukał ciepłego miejsca na zimę?

04/02/2018 - 13:12

Do pobrania druki dla osób chętnych do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej. Informacje dotyczące przyjęć oraz zasad odpłatności.

Nr kontaktowy w sprawach DPS: 662 467 723.

04/12/2017 - 12:20

Większość pracowników budowy opuściło już budynek DPS. Zobacz kilka zdjęć z DPS.

24/05/2017 - 13:20

Jest to jedyny w powiecie niżańskim ośrodek całodobowego pobytu! Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów jest przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie.

Dom posiada 18 miejsc pobytu całodobowego i jest przeznaczony dla osób obojga płci. Adresatami są w szczególności osoby, które potrzebują stałej opieki i korzystania ze świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych ze względu na wiek i chorobę oraz ze względu na warunki rodzinne, mieszkaniowe i bytowe.

Strony